خـدمـات پـس از فـروش VIP  مـدیـران خـودرو 

به منظور ثبت نوبت خدمات پس از فروش در نمایندگی مدیران خودرو 777 خواهشمند است

با شماره 02149781 داخلی 2  تماس حاصل  فرمایید.

خـدمـات پـس از فـروش VIP  مـدیـران خـودرو 

به منظور ثبت نوبت خدمات پس از فروش در نمایندگی مدیران خودرو 777 خواهشمند است با شماره 02149781 داخلی 2  تماس حاصل  فرمایید.

ارتباط با خدمات پس از فروش VIP مدیران خودرو

آدرس: کیلومتر 14 جاده مخصوص، خیابان گلستانگ، آبان 6

شماره تلفن مرکز تماس: 02149781

24 ساعته 7 روز هفته داخلی 2