سـوالـات متـداول

نـکات پـرداخت و زمـان پـرداخـت

1 – عدم ثبت نام متقاضی در این بازه زمانی به منزله انصراف ایشان از دریافت خودرو تلقی میگردد و مشتری در آینده هیچ گونه ادعا و حق اعتراضی نخواهد داشت

2 – پس از ارسال اطلاعیه ، مشتری میبایست ظرف مدت 72 ساعت از زمان اعلام جهت انتخاب شرایط و صدور دعوت نامه به نمایندگی مدیران خودرو 777 مراجعه نماید .

3 – پس از صدور دعوتنامه، مشتری 72 ساعت زمان برای تکمیل وجه را دارد . در صورت عدم مراجعه مشتری در زمان تعیین شده ، درخواست خرید مشتری به صورت یکطرفه ابطال و انصراف میگردد.

4 – صدور دعوتنامه فقط یکبار امکان پذیر می باشد ، لذا مشتریان گرامی می بایست در انتخاب شرایط ، دقت لازم را به عمل آورند .

7 – قیمت در زمان ثبت نام اولیه ، علی الحساب و غیر قطعی می باشد و قیمت نهایی خودرو در زمان صدور دعوتنامه مشخص خواهد شد .

8 – امکان تغییر روش نقد و اقساط بعد از صدور دعوتنامه میسر نیست .

نـکات شرایـط اقـساط

1 – در شرایط اقساط، ۹ درصد مبلغ تسهیلات به عنوان تخفیف توسعه فروش به مبلغ پرداختی افزوده خواهد شد .

2 – در روش فروش اقساطی ، مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت با وجه علی الحساب ، مدت اقساط و نرخ سود تسهیلات مطابق دعوتنامه ارسالی خواهد بود.

3 – تحویل های پاییز و زمستان با موعد تحویل ۹۰ روز برای ثبت نام اقساط بعد از تایید لیزینگ است .

4 – بعد از ارسال دعوت نامه و انتخاب شرایط نقد و اقساط امکان تغییر شرایط به هیچ وجه مقدور نیست .

5 – در روش فروش اقساطی، مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت با وجه علی الحساب، مدت اقساط و نرخ سود تسهیالت مطابق دعوتنامه ارسالی خواهد بود

6 – با توجه به عدم امکان تغییر دعوتنامه ، مشتری محترم میبایست از امکان فراهم نمودن مدارک مورد نیاز لیزینگ / بانک ارائه دهنده تسهیلات اطمینان حاصل نماید. ( در صورت عدم توانایی مشتری در احراز مستندات مالی و عدم تخصیص تسهیالت توسط بانک ، هیچ مسئولیتی بر عهده شرکت مدیران خودرو نمیباشد )

نکــات تحـویل خـودرو

1 – تاریخ تحویل خودروهای تابستان ، احتمالا اواخر تابستان یا اوایل پاییز خواهد بود.

2 – موعد تحویل ۹۰ روز ، برای ثبت نام نقد بعد از قطعی کردن دعوت نامه و برای ثبت نام اقساط بعد از تایید لیزینگ است .

3 – تحویل های پاییز و زمستان با موعد تحویل ۹۰ روز ، برای ثبت نام نقد بعد از قطعی کردن دعوت نامه و برای ثبت نام اقساط بعد از تایید لیزینگ است .

4 – در صورتی که شرکت به هر دلیلی قادر به تحویل خودروی مورد تقاضای مشتری نباشد ، نزدیکترین مدل خودرو از لحاظ قیمت در زمان دعوتنامه به خریدار پیشنهاد می شود .

5 –  زمان تحویل در روش فروش نقدی 90 روز کاری بعد از تکمیل وجه دعوتنامه و در صورت انتخاب روش اقساطی ، تاریخ تحویل خودرو 90 روز کاری بعد از تایید نهایی لیزینگ / بانک ارائه دهنده تسهیلات خواهد بود و زمان تحویل اعلام شده در سامانه یکپارچه مالک نمی باشد.

6 – قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمانبندی اعالمی در سامانه یکپارچه تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمینماید و این تعهد صرفاً پس از انجام تمامی مراحل فوق و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شکل میگیرد .