کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

شما مشتریان عزیز می توانید کاتالوگ تمامی محصولات مدیران خودرو (MVM & CHERY ) را دانلود کنید

دانلود کاتالوگ محصولات MVM
55 1 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
MVM 315 sport ​

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ دنده دستی
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۰
66 1 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
MVM X22

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ دنده دستی/۴سرعته اتوماتیک
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۰
77 1 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
MVM X33S

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۹۸
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۸۰
88 1 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
MVM X55

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۶ سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
CHERY
دانلود کاتالوگ محصولات CHERY
11 3 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 5 MT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ سرعته دستی  
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۵
11 3 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 5 AT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷ سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
22 1 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 6 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۹ سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
44 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
TIGGO 5 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۹۸
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۸۰
33 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو
TIGGO 7 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۶ سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰

Your enterprise carrier in the Cloud

Mush bobby loo bugger all mate on your bike mate at public school
lemon squeezy posh, cuppa cup.!

service one - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

For Developers

Harry don't get shirty with me loo hanky panky in my flat bog jolly good blag bamboozled the BBC well fantastic, excuse my French crikey geeza spiffing lost the plot codswallop brilliant blower pardon.!

Read More
Design - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

For Startup

Facere dapibus nullam, exercitationem, vitae! Suscipit aliquet fringilla vestibulum ornare, asperiores. Condimentum? Officiis suscipit, id praesent dolorum iure

Read More
enterprice - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

For Enterprines

Facere dapibus nullam, exercitationem, vitae! Suscipit aliquet fringilla vestibulum ornare, asperiores. Condimentum? Officiis suscipit, id praesent dolorum iure

Read More
Development - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

For Bare metal Servers

Nostrum placeat hic, praesent atque ornare minim, nihil suscipit aliquet excepteur bibendum cumque facilis senectus habitant aliquid cupidatat! Fugit? Nisl dignissimos ratione

Read More

همکاران و شرکای تجاری مدیران خودرو

تماس با نمایندگی ۷۷۷

جهت ارتباط با تیم مشاوره فروش نمایندگی ۷۷۷ مدیران خودرو با شماره تلفن زیر در ارتباط باشید

۰۲۱۴۸۰۰۰۷۸۱
unnamed 300x201 - کاتالوگ محصولات مدیران خودرو

مدیران خودرو ، ایده آل 

محصولات منتخب مدیران خودرو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: