اقساطی

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو فونیکس تیگو 7 پرو (EX)

قیمت نقدی (به تومان)

درصد پیش پرداخت

مبلغ وام (به تومان)

نرخ سود اقساط%

مدت بازپرداخت

پرداخت ماهیانه (ریال)