اکستریم وی ایکس - XTRIM VX

Layer_1
اسب بخار
گیربکس

2000سی سی توربو GDI

261 اسب بخار

گیربکس 8 سرعته اتومات

اکستریم ال ایکس - XTRIM LX

Layer_1
اسب بخار
گیربکس

1600 سی سی توربو شارژ GDI

197 اسب بخار

7 سرعته DCT

اکستریم تی ایکس ال - XTRIM TXL

Layer_1
اسب بخار
گیربکس

1998 سی سی توربو

261 اسب بخار

گیربکس 8 سرعته AT