فرم رزرو تست رانندگی محصولات مدیران خودرو

اگر پيش از اين تجربه رانندگی با خودروهای MVM را داشته‌اید، حتما طعم لذت و آرامش خاطر رانندگی با اين خودروها را چشيده‌ايد.

 افرادی که علاقه مند به رانندگی تجربی هستند، علاوه بر لمس هيجان و نوآوری، می‌توانند از آموزش‌های حين رانندگی بهره‌مند و با امکانات و ويژگی‌های اين خودروها بخوبی آشنا شوند.

در صورت تمایل به شرکت در این برنامه خواهشمندیم فرم زیر را بدقت تکمیل نمایید.

_

پس بزن بریم

_