نمایندگی 777
کاتالوگ محصولات MVM
MVM 315 sport ​

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 5 دنده دستی
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 140
MVM X22

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 5 دنده دستی/4سرعته اتوماتیک
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 140
MVM X33S

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1998
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 7سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 180
MVM X55

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497 توربو
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 6 سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 210
chery
کاتالوگ محصولات CHERY
ARIZZO 5 MT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 5 سرعته دستی  
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 145
ARIZZO 5 AT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497 توربو
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 7 سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 210
آریزو 6
ARIZZO 6 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497 توربو
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 9 سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 210
TIGGO 5 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1998
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 7سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 180
TIGGO 7 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : 1497 توربو
 • تعداد سیلندر : 4
 • انتقال نیرو : 6 سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : 185
 • حداکثر گشتاور : 4500 ~ 3000 / 210
Aliquam ut dolor. facilisis leo. Phasellus tempus tristique