شرایط و محدودیت های فروش نقدی جدید اسفند 1401
1-متقاضی نباید طی 24 ماه گذشتهخریدی از مدیران خودرو کرده باشد
کد ملی متقاضی باید ازاد باشد در صورت درگیر بودن کد ملی فرد متقاضی بایستی فرایند ثبت نام برای کد ملی ازاد دیگری انجام شوند.
2-در شرایط فروش نقدی تمامی وجه خرید خودرو بایستی همزمان با ثبت نام در یک حساب بوده و کل مبلغ در یک کارت و قابل پرداخت از طریق انلاین باشد.
کارت مذکور باید دارای رمز دوم اینترنتی باشد
3-مدت زمان واریز کل وجه خودرو نهایتا تا 15 دقیقه پس از ثبت نام می باشد.اگر متقاضی بعد از 15 دقیقه به هر دلیلی نتواند واریز کل وجه را انجام دهد سهمیه ثبت نامی باطل خواهد شد.
4-در شرایط فروش نقدی سند کلیه خودرو های قابل در این روش به مدت یکسال در رهن شرکت مدیران خودرو خواهد بود.
5- متقاضی جهت خرید از نمایندگی 777 بایستی ساکن استان تهران و البرز باشد

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.