مراحل ثبت نام اولیه محصولات مدیران خودرو

لطفا بعد از پر کردن فرم ثبت نام اولیه خود ،مدارک زیر را تهیه کنید و از طریق واتس آپ به کارشناسان 777 ارسال کنید:

اسکن صفحه اول شناسنامه

اسکن صفحات کارت ملی

سریال شناسنامه 

کدملی و کد پستی

آدرس دقیق پستی محل سکونت