فرصت شغلی کارشناس فروش در مدیران خودرو 777

تیم فروش مدیران خودرو 777 در راستای ارتقا و تکمیل تیم خود به تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم ( مجرد) ، در بازه سنی 20 تا 26 سال و ساکن تهران و کرج نیاز دارد. لطفا رزومه خود را از طریق فرم ارسال کنید.

فرصت شغلی کارشناس فروش در مدیران خودرو 777

تیم فروش مدیران خودرو 777 در راستای ارتقا و تکمیل تیم خود به تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم ( مجرد) ، در بازه سنی 20 تا 26 سال و ساکن تهران و کرج نیاز دارد. لطفا رزومه خود را از طریق فرم ارسال کنید.

  • Max. file size: 2 GB.