پیش ثبت نام محصولات MVM
55 1 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
MVM 315 sport ​

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ دنده دستی
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۰
66 1 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
MVM X22

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ دنده دستی/۴سرعته اتوماتیک
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۰
77 1 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
MVM X33S

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۹۸
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۸۰
88 1 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
MVM X55

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۶ سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
پیش ثبت نام محصولات CHERY
11 3 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 5 MT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۵ سرعته دستی  
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۴۵
11 3 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 5 AT

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷ سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
22 1 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
ARIZZO 6 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۹ سرعته CVT اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰
44 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
TIGGO 5 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۹۹۸
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۷سرعته CVT
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۱۸۰
33 - پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو
TIGGO 7 IE

مشخصات فنی :

 • حجم و نوع موتور (سی سی) : ۱۴۹۷ توربو
 • تعداد سیلندر : ۴
 • انتقال نیرو : ۶ سرعته دوکلاچه اتوماتیک 
 • حداکثر سرعت : ۱۸۵
 • حداکثر گشتاور : ۴۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ / ۲۱۰

مدارک احراز سکونت

( برای احراز سکونت ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است )

 • ·سند ملکی مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
 • ·اجاره نامه همراه با کد رهگیری محل مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
 • ·جواز کسب معتبر به نام مالک خودرو
 • ·گواهی اشتغال به تحصیل فرزند مالک خودرو که به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد
 • ·معرفی نامه از محل کارگزینی همراه با دفترچه بیمه معتبر
 • ·ارائه سند ملکی یا اجاره نامه به نام همسر مالک خودرو + قبض اب یا برق یا گاز