جدول شرایط فروش اقساطی در طرح جایگزینی
طرح-جایگزینی-چری
ام-وی-ام(طرح-جایگزینی)
مزایای خرید از نمایندگی 777
فروش خودرو

کارشناسی رایگان خودرو

کارشناسی رایگان خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری

فروش خودرو

بدون ضامن

در فروش اقساطی تمامی محصولات بدون ضامن و چک ارائه می شوند

فروش خودرو

اقساط تا 60 ماه

پرداخت اقساط بلند مدت خودرو از یک سال تا 60 ماه 

پیش ثبت نام محصولات مدیران خودرو